Bakgrund

Stressmottagningens verksamhet startade i januari 2000 som en del av en behandlingsforskning inom stressområdet. Från början var Stressmottagningen en ren forskningsmottagning med behandling av patienter i olika forskningsprojekt. Projekten var inriktade på diagnostik, sjukdomsmekanismer och metoder för rehabilitering av personer med stressrelaterade diagnoser och besvär. Rehabiliteringsverksamheten och metoder för den har successivt utvecklats med det underlag som utvärderingar och erfarenheter från rehabiliteringen har givit.

Rehabiliteringen har ökat avsevärt i omfattning med tiden, vilket innebär att Stressmottagningen inte enbart är en forskningsmottagning utan också en reguljär rehabiliteringsklinik, där personer med utmattningssyndrom får professionell hjälp tillbaka i arbete. Hittills har cirka 2500 patienter passerat Stressmottagningen.

Den speciella närheten till forskning medför dock att all verksamhet följs upp och utvärderas vetenskapligt. Det ger bland annat ett bra underlag för en kontinuerlig utveckling av förhållningssätt till metoder för rehabilitering och förebyggande arbete inom stressområdet.

Med erfarenheter från den bedrivna rehabiliteringsverksamheten och forskningen har också Stressmottagningen utvecklat metoder och program för förebyggande insatser riktade till både individer och arbetsgivare. Även den verksamheten är föremål för forskning, vilket gör att alla insatser följs upp och utvärderas vetenskapligt bland annat som underlag för en kontinuerlig utveckling.