Bakgrund


Den virtuella Stressmottagningen startades av Giorgio Grossi i juli 2023 och är den direkta arvtagaren till den ursprungliga fysiska Stressmottagningen, en specialistmottagning för behandling av och forskning kring stress och stressjukdomar, grundad av Aleksander Perski år 2000. Innan dess nedläggning i juni 2023 hann den fysiska Stressmottagningen behandla och rehabilitera ca 4 000 patienter som var sjukskrivna på grund av svårt utmattningssyndrom.

Vi som jobbat där är ett sammansvetsat, rutinerat och i allra högsta grad kompetent team bestående av psykoterapeut, psykologer, arbetsterapeut och fysioterapeut med lång erfarenhet av multimodal rehabilitering på specialistnivå, stressförebyggande åtgärder och undervisning för både professionella och lekmän.

Vi verkar utifrån våra respektive discipliner men har Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som ett gemensamt förhållningssätt. Vi jobbar var och en för sig när det är befogat och i team när det är läge för det.

I den virtuella Stressmottagningen har vi samlat vår kunskap. Här finns gratis fakta och råd om stress och stressrelaterad ohälsa och vi erbjuder ett brett spektrum av tjänster till privatpersoner, företag och kollegor inom vården. Välkommen till vår sida!