Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Bakgrund


Stressmottagningens verksamhet startade i januari 2000 och var från början en ren forskningsmottagning med behandling av patienter i olika forskningsprojekt. Projekten var inriktade på diagnostik, sjukdomsmekanismer och metoder för rehabilitering av personer med stressrelaterade diagnoser och besvär.

Idag är Stressmottagningen en specialistmottagning med bred erfarenhet och kompetens inom området stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom. Vi förebygger, behandlar och rehabiliterar. Hos oss arbetar specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter tillsammans i multimodala team.

Erfarenheterna från forskningsprojekten har legat till grund för att utveckla program och metoder för vår rehabiliteringsverksamhet och för vårt arbete med förebyggande insatser riktade till individer och arbetsgivare.

Vi främjar fortfarande forskning inom vårt specialistområde, och vi utvärderar verksamheten kontinuerligt för att kunna utveckla våra program och metoder ytterligare.