Forskning


Sedan starten år 2000 har Stressmottagningen medverkat i en rad forskningsprojekt kring stress, sömn, fysiologiska processer och förebyggande/behandling av stressjukdomar. Vi har även medverkat i utvecklandet av skalor för mätning av utmattningssyndrom och bidragit till arbetet kring diagnoskriterierna för utmattningssyndrom, som publicerats i samarbete med Socialstyrelsen. Nedan följer ett axplock av projekt som vi deltagit i. Se även våra Publikationer.

Våra medarbetare Mirjam Ekstedt och Marie Söderström har doktorerat med avhandlingarna ”Burnout and sleep” (Ekstedt, 2005) och ”Burnout: a matter of impaired recovery?” (Söderström, 2012). Genom sin forskning har de kunnat påvisa en möjlig länk mellan stress och sjukdom – fragmentering av sömnen och reduktion av djupsömn. Se till exempel:

I samarbete med bland annat professor Ivanca Savic har vi publicerat en serie artiklar i vilka vi undersökt den kroniska stressens effekter på det centrala nervsystemet. Se till exempel:

I en artikel publicerad 2015 sammanfattade vi kunskapsläget om diagnostik, sömnstörningar, kognitiva störningar, neurobiologiska och fysiologiska fynd kopplade till utmattningssyndrom.

I en annan artikel publicerad 2017 presenterade vi en genomgång av effektiviteten av olika behandlingar mot utmattningssyndrom, med fokus på symtomminskning och återgång i arbete.

Vi har sammanfattat våra erfarenheter i populärvetenskapliga böcker, där stressjukdomar presenteras både från biologisk och social synvinkel:

  • Aleksander Perski, ”Ur Balans” (Bonnier Fakta, 2002 och uppdaterad 2006),
  • Joanna Rose och Aleksander Perski, ”Duktighetsfällan – en överlevnadsbok för prestationsprinsessor” (Prisma, 2008)
  • Giorgio Grossis ”Hantera din stress med kognitiv beteendeterapi” (Viva förlag, 2008)
  • Marie Söderströms ”Sov bättre med kognitiv terapi” (Viva förlag, 2008), och ”Vila – Om den sköna konsten att varva ner” (KBT-Centralen, 2009 och uppdaterad 2017)
  • Giorgio Grossis och Kerstin Jedings böcker ”Vägen ur utmattningssyndrom (Natur och Kultur, 2018) och ”Krisstress – Att hantera en pandemi, coronaoro och andra långvariga påfrestningar (Natur och Kultur, 2021).

Se även våra Boktips.