Beroende på dina behov kan du kan kontakta var och en av oss direkt. Vi är helt privata och behöver ta betalt för våra tjänster. Om du har förfrågningar om föreläsningar, workshops och förebyggande eller behandlande insatser för företag och för vården går det bra att kontakta Giorgio nedan.
Bild på Giorgio Grossi
Giorgio Grossi
Beteendevetare, leg. psykoterapeut och docent i medicinsk psykologi

Jag erbjuder psykoterapi för utmattningssyndrom, ångest, depressioner och närliggande tillstånd. Vidare erbjuder jag rådgivning och coachning för företag och kollegor, utbildningar, föreläsningar, workshops. Jag jobbar både förebyggande och behandlande. Du kan även boka en tid med mig för kostnadsfri information om Stressmottagningens tjänster för företag och kollegor inom vården.

Bild på Aleksander Perski
Aleksander Perski
Leg. psykolog, docent

Det finns stunder i livet då man känner sig rådvill och behöver vägledning för att komma vidare. Du kan boka en konsultation med mig för att ventilera tankar och funderingar, ställa frågor och få praktisk information om vad du kan göra för att hantera din situation. Detta samtal kanske räcker för att du ska kunna ta dig vidare på egen hand eller så väljer du att fortsätta med en individuell terapi eller parterapi. Jag erbjuder även rådgivning/coachning för företag och kollegor inom vården, samt utbildningar, föreläsningar och workshops.

Bild på Jenny Larsson
Jenny Larsson
Leg. fysioterapeut

Jag lär dig stanna upp, vara i nuet, koppla ihop kropp och sinne och lära dig andas, slappna av och tyda kroppens signaler. Detta gör dig mer medveten om vad just du behöver just nu och ökar din förmåga till självomsorg. Mina metoder är hämtade från mindfulness, basal kroppskännedom och yoga och är särskilt avpassade för personer med stressproblematik.

Bild på Theresa Moldram
Theresa Moldram
Leg. arbetsterapeut

Mina expertisområden är struktur i vardagen, aktivitetsbalans, stöd till sjukskrivna och arbetsgivare vid återgång i arbete, samt förebyggande arbete med individer och grupper. Jag är van att arbeta i team när ett multidisciplinärt behov finns. Min spetskompetens inom specialistvården ser jag som en gedigen plattform för att stödja och utbilda kollegor som möter personer med utmattningssyndrom och närliggande psykisk ohälsa.

Bild på Bella Stensnäs
Bella Stensnäs
Leg. psykolog

Jag erbjuder individuell psykoterapi och parterapi. Förutom utmattningssyndrom och närliggande tillstånd rör mitt särskilda expertisområde par och familjer med barn med särskilda behov, främst ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd. Detta är något som jag inte bara fokuserar på kliniskt, utan utbildar inom via föreläsningar och workshops.

Bild på Linn Almlöf
Linn Almlöf
Leg. psykolog

Precis som mina kollegor här på den virtuella Stressmottagningen arbetar jag utifrån KBT/ACT och erbjuder individuell terapi med fokus på stress, utmattning, ångest, depression och allt annat du kan läsa om på vår webb. Jag tar även emot er som par och stöttar er i att förbättra kommunikationen och familjedynamiken.

Bild på Marie Söderström
Marie Söderström
Leg. psykolog

Jag tar emot klienter som upplever olika former av stressproblematik, sömnproblem, begynnande utmattning eller utmattningssyndrom, oro, ångest eller depression. Kanske känner du av svårigheter att sätta rimliga gränser eller att prioritera återhämtning. Mitt särskilda expertisområde är sömn. Jag har lång erfarenhet av behandling av sömnproblem, och jobbar också med forskning om sömn och återhämtning.

Bild på Elisabeth Elinder
Elisabeth Elinder
Ergonom, leg. arbetsterapeut och rehabsamordnare

Jag har drygt 25 års erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och har en tydlig struktur för mitt arbetssätt utifrån mina tre kompetenser. Det finns även en stor flexibilitet i detta för att möta er på bästa sätt utifrån det ni behöver för att både kunna förebygga och rehabilitera ohälsan, med olika insatser, både för privatpersoner, företag och dess medarbetare.

  • Ergonomi (fysisk-, kognitiv-, syn/ljus- m.m.) t.ex. föreläsningar och/eller individuella rådgivningar, arbetsplatsgenomgångar.
  • Arbetsterapi med aktivitetsbalans och struktur i vardagen både på och utanför arbetsplatsen. Workshops och föreläsningar om t.ex. stress/trötthet och aktivitet i vardagen.
  • Rehabsamordning – insatser för att tillsammans med arbetsgivaren och medarbetaren se på en hållbar och hjälpsam (ofta successiv) arbetsåtergång. D.v.s. förtydliga ”glappet”/gången mellan medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering.