Bakgrundsorsaker till stressrelaterade besvär och sjukdomar kan finnas hos individen och i hans/hennes privata omgivning samt i arbetssituationen. Oftast är det en kombination av dessa faktorer som ligger bakom sjukskrivningar med stressrelaterade diagnoser. Stressmottagningen har kompetens och resurser för att hjälpa till i båda dessa situationer.

Rehabilitering av individer sker enligt de program som utvecklats och som många gånger anpassas utifrån varje patients behov. Se vidare under Behandling och rehabilitering för mer information om program och utformning.

Den förebyggande verksamhet som Stressmottagningen utvecklat kan antingen kopplas in i samband med att aktuell arbetsgivare har anställd(a) som patient(er) på Stressmottagningen eller som fristående insatser. En sådan förebyggande insats hos arbetsgivare består i huvudsak av följande delar:

  • inledande analys av om och i så fall vad som kan vara aktuellt att ändra på
  • eventuella förändringar i arbetsupplägg, organisation med mera
  • utbildning av chefer/ledare
  • utbildning av övrig personal.

Stressmottagningen håller kurser och workshops med jämna mellanrum, se till exempel Stressprevention för dig i arbetslivet och Rehabprocessen vid stressrelaterad ohälsa.

Stressmottagningen har tidigare i samarbete med ledningen för Kraft Foods i Sverige och företaget Docco utvärderat effekterna av en omfattande satsning mot sjukskrivningar bland personalen vid Gevalia i Gävle. Läs mer i rapporten Kraftprojektet.