Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Vad vi erbjuder dig som arbetsgivare


“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity.” 

World Health Organization’s (WHO) definition of Health

Friska medarbetare är grunden till ett produktivt och framgångsrikt företag och främjar ett långsiktigt företagande samt stabil lönsamhet. Vi hjälper dig och din organisation att upprätthålla, återskapa eller utveckla en hållbar psykisk och fysisk arbetsmiljö, och coachar dig i hållbart ledarskap och hur du balanserar mellan kortsiktiga och långsiktiga mål. 

Kroppsligt och psykiskt välmående är tätt kopplade till varandra. Den moderna livsstilen innebär tyvärr alltför ofta ensidig fysisk överbelastning och minskad kroppslig aktivitet. Samtidigt har den psykiska belastningen i livet ökat, särskilt snabbheten och komplexiteten. Vi utsätts för betydligt fler stimuli än för bara 20 år sedan.

Vi erbjuder helhetsinsatser för dig och din organisation genom ett samarbete med fyra hälso-professioner (leg. arbetsterapeuter, leg. läkare, leg. fysioterapeuter och leg. psykologer) både med fokus på att vidmakthålla och återställa balans i kropp och själ. Balans beror nämligen inte enbart på vad man gör utan lika mycket hur man gör det. Våra insatser baseras på evidens och vetenskap.

Stressmottagningen är godkänd av Försäkringskassan som extern anordnare för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd. Stödet är ett bidrag som arbetsgivare kan få för att förebygga sjukskrivningar och underlätta för medarbetare att komma tillbaka till jobbet efter sjukskrivning. Om du anlitar Stressmottagningen för detta kan du ansöka om bidrag från Försäkringskassan för hälften av dina kostnader.

Våra insatser och behandlingar genomförs både på svenska och på engelska. Vi är vana vid att jobba med människor från olika kulturer och med olika bakgrund.

Vi vänder oss med våra insatser – föreläsningar, workshoppar, behandlingar, coachning och handledning ­– till dig som chef, HR-personal och medarbetare.

För mer information kan du kontakta vår mottagning på telefon 08-52486785 eller e-post info@stressmottagningen.com.