Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

För dig som arbetsgivare


Bakgrundsorsaker till stressrelaterade besvär och sjukdomar kan finnas hos individen och i hans eller hennes privata omgivning samt i arbetssituationen. Oftast är det en kombination av dessa faktorer som ligger bakom sjukskrivningar med stressrelaterade diagnoser. Stressmottagningen har kompetens och resurser för att hjälpa till i båda dessa situationer. Vi erbjuder våra tjänster både på svenska och på engelska.

Den förebyggande verksamhet som Stressmottagningen utvecklat kan antingen kopplas in i samband med att aktuell arbetsgivare har anställd(a) som patient(er) på Stressmottagningen eller som fristående insatser.

Stressmottagningens tjänster

Föreläsningar är en kunskapshöjande eller medvetandehöjande insats, och vi ger våra föreläsningar fulla med praktiska råd och tips. 

Våra workshoppar syftar tydligt till att lära ut och testa strategier som kan förebygga ohälsa eller otrivsel och öka välmående. Vi har stor respekt för att de flesta redan har en verktygslåda av egna strategier, och strävar efter att förstärka denna eller ge nya alternativ. Ofta kan man kombinera föreläsningar med workshoppar.

  • Våra arbetsterapeuter har vetenskapliga kunskaper och bred erfarenhet av att arbeta med stressrelaterad ohälsa och inställning av hälsofrämjande aktivitetsnivå, arbetsanpassningar samt arbetsåtergång efter sjukskrivning. De kan ge samtal eller rådgivning till individer, eller handleda chefer eller HR-personal i sitt arbete antingen som en enstaka, avgränsad kompetenshöjande insats eller som en regelbunden handledning i pågående personalärenden.
  • Våra fysioterapeuter (sjukgymnaster) har stor kompetens i att förebygga eller hantera stress genom kroppsliga övningar. De kan ge en enstaka workshop eller hålla i en kurs på er arbetsplats. Deras repertoar spänner över kroppsmedvetenhet, närvaro i nuet, avspänning och avslappning, andningens betydelse och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.
  • Våra psykologer/psykoterapeuter har en bred erfarenhet inom kognitiv beteendeterapi och organisational behaviour management. De erbjuder upplevelsebaserade insatser för att öka medvetenhet och öva in nya färdigheter för en effektivt och långsiktig stresshantering (privat och på jobbet).

Vi erbjuder därutöver möjligheten till enskilda samtal med våra psykoterapeuter och psykologer, för att förebygga stressrelaterad ohälsa eller för att behandla redan uppkommen ohälsa. Vårt specialistområde är arbetsrelaterad stress, trötthet och sömnbesvär. Alla våra individuella samtal baserar sig på tredje vågens kognitiva beteendeterapi (KBT) eller mer specifikt på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), och all vår personal har gedigen utbildning, legitimation från Socialstyrelsen och erfarenhet från området.

Vi ser fram emot att höra från er, och diskuterar gärna fram ett upplägg som passar just er!

Kontaktperson:
Madeleine Arfelt, vd
08-524 867 85
arfelt@stressmottagningen.se