Tjänster för våra kollegor


Här kan kollegor inom vården ta del av vad vi kan erbjuda i termer av rådgivning, utbildning och samarbeten.

Behandlingsstöd

I den Virtuella Stressmottagningen finns gratis informations- och självhjälpsmaterial som du/ni kan använda som stöd i era behandlingar och rekommendera till era patienter med stressproblematik. Samma material kan vara till nytta även för praktiserande kliniker som vill få mer kunskap om utmattningssyndrom och närliggande områden. Varsågoda!

Rådgivning och utbildning för vårdgivare

Vår personal kan ge råd till läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter – enskilda eller i team – antingen som en avgränsad kompetenshöjning eller i form av en fortlöpande kontakt. Vi undervisar gärna om stress, utmattningssyndrom, ångest, nedstämdhet, sömnproblem, diagnostik, förebyggande insatser, KBT- och ACT-behandling, arbetsanpassning och arbetsåtergång efter – eller under – sjukskrivning. Vi har även möjlighet att skräddarsy utbildningar riktade till team och/eller mottagningar som behöver komma igång med eller uppdatera sina kunskaper om individuell eller multimodal behandling.

Virtuella Stressmottagningen som samarbetspartner?

Saknar ni tid och eller resurser för att hjälpa alla patienter i behov av behandling för stressrelaterad ohälsa? Vi har mångårig erfarenhet av multimodal teamrehabilitering vid svårt utmattningssyndrom. Kontakta oss och låt oss se om och på vilket sätt vi kan samarbeta med er mottagning. 

Kontakta oss

Kontakta oss gärna via mejl: info@giorgiogrossi.se eller klicka HÄR för att boka ett kostnadsfritt informationsmöte online. Välkommen!