Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

För dig som anhörig


Att stå bredvid någon som är på väg mot ett stressammanbrott är svårt. Själv ser man ofta signalerna tidigare och tydligare än den som är på väg att drabbas, men ingenting man säger tycks få den andre att ändra sig.

Många blir lättirriterade, många gråter mycket, många sover mer än vanligt (men dåligt) och många sluter sig inom sig själva.

Många upplever ångest, antingen i form av panikattacker där ångesten kommer plötsligt och obeskrivligt starkt, eller i form av en gnagande oro som kulminerar i otäck ångest under sömnlösa nätter. Många blir deprimerade och tappar lusten för nästan allting.

Som anhörig vill du hjälpa, du vill förstå och du vill stötta.

Det gör du genom att bara finnas där och att orka med alla dessa starka nya känslor som bubblar upp hos din närstående och att inte bli rädd för dem.

Det gör du också genom att vara en som håller kvar lite av det vanliga livet, till exempel genom att du går till arbetet och äter regelbundet. Ofta förlorar man som sjukskriven sina rutiner, man vänder på dygnet eller äter på udda tider. Det är då till hjälp att ha någon annan omkring sig som hjälper till med sådana rutiner.

Du hjälper också genom att ta tillvara på din egen ork! För att göra det behöver du behålla lite av dina egna aktiviteter, och ha kvar lite egen tid, så att inte all tid går till omsorg om din närstående. Kanske behöver du sova någon natt på hotell eller hos vänner, kanske kan föräldrar eller svärföräldrar ta emot din närstående några dagar eller komma och bo hos er/honom/henne en helg och avlasta både med hushållsarbete och omsorg? Var inte rädd för att be om och ta emot hjälp, hjälp finns ofta att få bara man vågar be om den!

Ibland kan det räcka att vila några veckor för att komma på fötter igen. Ofta behövs professionell hjälp för att på ett bra sätt återhämta sig från en stressrelaterad sjukdom. Seriös rehabilitering ska handla om dels återhämtning, dels uppbyggnad av nya färdigheter så att man kan hantera livet och arbetslivet på ett sådant sätt att man inte drabbas av ett nytt stressammanbrott. De allra flesta kan, med rätt rehabilitering, bli helt återställda och må bra och arbeta igen.

På Stressmottagningen erbjuder vi efter en noggrann bedömning rehabiliteringsprogram anpassat till varje individs förutsättningar och behov. Vi inriktar oss dels på att underlätta återhämtningen, till exempel genom att lära ut återhämtningsfärdigheter som avslappning och sömnrådgivning, dels på att bygga upp färdigheter och verktyg för att hantera stress i livet i allmänhet och arbetslivet i synnerhet. Vi stöttar också varje person i att planera och genomföra en arbetsåtergång på rimlig nivå, som en del av rehabiliteringen.