Välkommen till den virtuella Stressmottagningen!


Här finns allt du behöver för att hantera stressrelaterad psykisk ohälsa. Ta en titt på vad vi erbjuder privatpersoner och arbetsgivare och surfa runt bland det kostnadsfria materialet.

Vilka är vi?

Vi är ett sammansvetsat team av professionella från olika discipliner som arbetat med multimodal rehabilitering av personer med svårt utmattningssyndrom vid dåvarande Stressmottagningen i Stockholm AB. Nu fortsätter vi att förebygga och behandla stressrelaterad ohälsa genom den virtuella Stressmottagningen.

Läs mer

Tjänster för privatpersoner

Vi bjuder på en hel del informations- och självhjälpsmaterial som du kan ta del av på sajten. Dessutom erbjuder vi psykoterapi, arbetsterapi och fysioterapi online, vilket gör oss geografiskt obundna. Vi arbetar främst utifrån kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT) med fokus på stress, utmattningssyndrom, ångest, depressioner, sömnproblem och närliggande områden.

Läs mer

Tjänster för arbetsgivare

Vi erbjuder föreläsningar och workshops om stresshantering, hälsa, vardagsstruktur och återhämtning riktade till alla personalkategorier, både på svenska och engelska. Vi utbildar också chefer och ledning i hur man upptäcker, förebygger och hanterar stressrelaterad ohälsa och sjukskrivning bland medarbetare. Vår gedigna kliniska erfarenhet innebär att vi kan erbjuda tidiga insatser för att bryta en begynnande ohälsa hos enskilda medarbetare, behandling vid svårare ohälsa samt stöd till arbetsgivare och sjukskrivna medarbetare i rehabiliteringsprocessen.

Läs mer

Till våra kollegor

I den virtuella Stressmottagningen finns gratis informations- och självhjälpsmaterial som ni kan använda som behandlingsstöd och rekommendera till era patienter. Vi kan också erbjuda rådgivning och skräddarsydda utbildningar till enskilda vårdgivare, team och/eller hela mottagningar. Vi är även öppna för samarbete genom att leverera behandlings- och rehabiliteringstjänster till er mottagning. Vi jobbar online och kan därför verka i hela landet.

Läs mer

Klicka på bilderna nedan för att läsa om det vi är bäst på.

Är du utmattad? Läs lite i taget och vila skallen mellan varven.

Om stress
Utmattningssyndrom
Riskfaktorer för UMS
Vidmakthållandefaktorer
Vanlig samsjuklighet
Vad kan du göra själv?
Övningar, poddar, film
Riktlinjer för arbetsgivare
Så kan vi hjälpa dig
Till anhöriga