Bild på Marie Söderström

Marie Söderström

Leg. psykolog


Jag tar emot klienter som upplever olika former av stressproblematik, sömnproblem, begynnande utmattning eller utmattningssyndrom, oro, ångest eller depression. Kanske känner du av svårigheter att sätta rimliga gränser eller att prioritera återhämtning. Mitt särskilda expertisområde är sömn. Jag har lång erfarenhet av behandling av sömnproblem, och jobbar också med forskning om sömn och återhämtning.