Bild på Elisabeth Elinder

Elisabeth Elinder

Ergonom, leg. arbetsterapeut och rehabsamordnare


Jag har drygt 25 års erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering och har en tydlig struktur för mitt arbetssätt utifrån mina tre kompetenser. Det finns även en stor flexibilitet i detta för att möta er på bästa sätt utifrån det ni behöver för att både kunna förebygga och rehabilitera ohälsan, med olika insatser, både för privatpersoner, företag och dess medarbetare.

  • Ergonomi (fysisk-, kognitiv-, syn/ljus- m.m.) t.ex. föreläsningar och/eller individuella rådgivningar, arbetsplatsgenomgångar.
  • Arbetsterapi med aktivitetsbalans och struktur i vardagen både på och utanför arbetsplatsen. Workshops och föreläsningar om t.ex. stress/trötthet och aktivitet i vardagen.
  • Rehabsamordning – insatser för att tillsammans med arbetsgivaren och medarbetaren se på en hållbar och hjälpsam (ofta successiv) arbetsåtergång. D.v.s. förtydliga ”glappet”/gången mellan medicinsk- och arbetslivsinriktad rehabilitering.