Psykosomatik i teori och praktik

av Walter Osika

De senaste decennierna har det skett betydande framsteg i förståelsen av psykosomatiska sjukdomar, inte minst i samspelet mellan psykologi, neurovetenskap, immunologi och endokri­nologi. Denna bok ger dig en uppdatering av de olika koncept som dominerar forskningen samt en ökad förståelse för hur psyko­somatiska tillstånd kan uppstå, diagnosticeras och behandlas.

Psykosomatik i teori och praktik behandlar psykosomatik i förhållande till intersektionalitet, migration, arbetsmiljö och ett livscykelperspektiv. Därtill kommer flertalet kapitel med organspecifikt fokus, samt avsnitt om stress, smärta och sömn. Boken avslutas med mer behandlingsinriktade kapitel om mindfulness, naturterapi, konstnärliga terapier och integrativ medicin. Flertalet fall­beskrivningar är hämtade ur den kliniska vardagen och sätter in de psykosomatiska processerna i sitt medicinska sammanhang.

Boken ger dig som student på utbildningen till läkare, sjuksköterska, barnmorska, psykolog, socionom, sjukgymnast eller arbetsterapeut ett handfast material att använda inför och efter patientmöten. Den ämnar sig även för den yrkesverksamma som vill få stöd och inspiration i det kliniska arbetet.

Köp på AdLibris Köp på Bokus Libris katalogpost

Omslagsbild till boken Psykosomatik i teori och praktik
« Tillbaka till övriga boktips