Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Workshoppar


Livsbalans – en workshop om att förebygga och hantera stress

Vi erbjuder handlingsinriktade workshops som syftar till att hantera den egna stressen, i arbetet och i livet i stort. Workshopen kan också ges inriktad till chefer för att inte bara hantera egen utan även andras stress. Vi tittar både på belastningar som är typiska i arbetslivet, och på allmänmänskliga belastningar utifrån deltagarnas exempel. Vi baserar våra workshoppar på ett vetenskapligt utvärderat ACT-upplägg som enligt studierna gynnar såväl hälsa som produktivitet på arbetet. Upplägget kommer ur tredje vågens kognitiva beteendeterapi (KBT).

Utöver detta kan vi dela med oss av konkreta strategier för energibalansering: vi pratar om att växla mellan olika modaliteter och att växla mellan aktivitet och återhämtning. En bristande energibalans är en riskfaktor för stressrelaterad ohälsa, och en vidmakthållandefaktor för trötthet och utmattningssymtom.

Under en workshop varvar vi information med egna övningar och uppmuntrar varje deltagare att prova nya strategier och förhållningssätt. Genom det aktiva upplägget och att vi uppmuntrar att prova saker strävar vi efter en beteendeförändring mot en hållbarare hälsa för deltagarna oavsett utgångläge.

Workshoppen kan ges till alla, eller till riskgrupper. Forskningen visar att den ger goda skyddande effekter på fullt friska liksom att den ger förbättrad hälsa för riskgrupper.

Vi har en vetenskaplig utvärdering av vår workshop på en heterogen grupp unga ledare som visar att vår workshop ger resultat i nivå med den internationella forskningen inom området. Vårt originalupplägg för workshoppen som forskningen baserar sig på är en serie på tre workshoppar som bygger på varandra (totalt 9 timmar). Vi har också möjlighet att offerera varianter där vi levererar workshopen vid ett enda eller flera tillfällen.

Storsäljaren – en tre-timmarsworkshop

Tre timmar fyllda med vetenskapligt grundade övningar och kunskaper i att hantera det som vi alla möter i livet – stress, val, yttre påverkan, negativa tankar med mera.

Mera effekt – serie med tre workshoptillfällen som bygger på varandra

Tre timmar med högkvalitativt innehåll som ovan, som fördjupas och följs upp vid ytterligare två tillfällen. Deltagarna förväntas prova och utforska strategier mellan tillfällena, och få stöd att hitta verktyg som fungerar för just deras situation. Det ideala upplägget är att det är en vecka mellan tillfälle 1 och 2, och därefter 2–3 månader till tillfälle 3.

Önskar ni ett annat upplägg för en stresshanteringskurs på arbetsplatsen? Vi tar gärna fram ett förslag utifrån era önskemål!

Kontaktperson:
Madeleine Arfelt, vd
08-524 867 85
arfelt@stressmottagningen.se