Min stressnivå

Hur ofta upplevde du nedanstående under den senaste månaden?

Aldrig Sällan Ibland För det mesta Alltid
Jag känner mig stressad
Jag känner mig pressad
Jag känner mig uppvarvad
Jag har kontroll över viktiga delar av mitt liv
Jag har resurser för att klara av allt som jag ska göra
Jag får stöd från min omgivning för att klara av livets krav
Jag hinner med allt jag måste göra
Jag känner mening med allt det jag gör
Jag kan koppla bort tankarna på alla problem innan jag somnar
Jag får tillräcklig sömn