Dålig sömn och stress hänger ihop – det vet vi både från vår forskning och från vår kliniska verksamhet. Många av våra patienter som söker oss för en stressrelaterad ohälsa har också sömnproblem. En vanlig patientberättelse är att man varit stressad och överbelastad en längre period, men hankat sig fram, men när sömnen slutade fungera så kom hälsosammanbrottet och sjukskrivningen snabbt. På något sätt blir det som att man bränner ljuset från båda ändarna – man stressar och förbrukar energi och ork men kan inte återställa balansen med god återhämtning. Detta har gett oss ledtrådar som vi följer upp i forskningen (leder stress till sämre sömn eller leder dålig sömn till stresskollaps?) och initiativ och drivkraft att starta vår systermottagning Sömnmottagningen. På Sömnmottagningen hoppas vi träffa de personer som är stressade och som börjat sova dåligt och hjälpa till att förebygga ett hälsosammanbrott. Vi välkomnar naturligtvis även personer som har långvariga, kroniska sömnproblem eller sömnproblem av andra skäl.

Sömnrådgivning

Nästan alla våra patienter har sömnproblem i någon utsträckning. Det är lika vanligt att inte kunna sova alls tillräckligt, som det är att vara översovare och sova alldeles för mycket. Alla våra terapeuter har kunskaper om sömn och sömnbehandling och planerar behandlingsprogrammen utifrån det. För patienter där sömnbesvären är mest centrala för ohälsan går vi in med åtgärder som riktar sig direkt på sömnen. Målet är att förbättra och normalisera sömnmönstret så att kroppens egen återhämtning kan fungera som den ska. Det gör vi genom att lära ut kunskap om hur sömnen regleras, om hur sömnmediciner påverkar den, och om andra för sömnen viktiga faktorer, samt genom konkreta övningar för att förbättra förutsättningarna för god och återhämtande sömn. En behandling som är inriktad på sömnen förutsätter att varje deltagare är aktiv och provar ut vilka av de råd som ges som har effekt just på hans eller hennes sömn. Deltagarna för under hela behandlingsperioden en sömndagbok, så att det går att följa de förändringar som uppnås. För den person som aktivt och förutsättningslöst provar de olika metoder som presenteras är prognosen för förbättrad sömn mycket god!