Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Så skriver du remiss


Vårdval för specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom

I oktober 2014 infördes vårdval i Stockholms län för patienter med långvarig smärta med eller utan samsjuklighet och för utmattningssyndrom. Stressmottagningen samarbetar med Stockholm Spine Center och är underleverantörer av multimodal rehabilitering av utmattningssyndrom.

Remissen ska skickas till Stockholm Spine Center, antingen som e-remiss via Take Care eller till:

Stockholm Spine Center
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Här gås inkomna remisser igenom vid kontinuerliga planeringsmöten och distribueras sedan mellan oss beroende på om det gäller smärta eller utmattningssyndrom.

Se mer information om remissinnehåll.