Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Remiss via vården


Vi har ett avtal med Region Stockholm för multimodal rehabilitering på specialistnivå för svåra utmattningssyndrom. Det innebär att du som remitteras till oss redan ska ha tagit emot primärvårdens eller företagshälsovårdens insatser för din ohälsa, och att vi kan ta över i de fall där detta inte varit tillräckligt utan ohälsa kvarstår.

Högkostnadsskydd gäller vid behandling. Vi tar dessutom gärna över sjukskrivningsansvar under behandlingstiden.

Du kallas vanligtvis till bedömning inom 2 veckor. Därefter tar det vid positiv återkoppling oftast mindre än 2 veckor innan din behandling börjar.

Vår rehabilitering ges på plats flera gånger i veckan vanligen under cirka fem månaders tid, så vi kan bara ge rehabilitering till de som bor på pendlingsavstånd från Fridhemsplan, Stockholm där vår mottagning ligger.

Vårt mål är att ge dig den kunskap och de verktyg som du behöver för att återfå hälsa och balans i livet. Ofta behöver vi arbeta tillsammans både med att främja återhämtning och med att bygga upp nya färdigheter i att hantera stress i vardagen.

De allra flesta som går hos oss når sitt mål att må så bra att de kan bryta sin sjukskrivning och börja arbeta igen. Lita på att du också kommer att bli bättre! Genom att arbeta aktivt med din egen rehabilitering så kommer du att nå ditt hälsomål. Det tar ofta tid, längre tid än man tror och kanske önskar, men det går.

Säkert har det tagit dig år av stress och slitage för att komma fram till ett stressammanbrott, och då kan man ana att det är orimligt att bli helt återställd på några få veckor. Men genom att beta av ett steg i taget i rehabiliteringen kommer du hela tiden närmare ditt mål.

På Stressmottagningen varvar vi forskning med rehabilitering, och därför är våra program alltid utformade efter de senaste rönen om vad som orsakar stress och hur kroppen påverkas av långvarig stress och störd återhämtning. Vi utvärderar kontinuerligt våra rehabiliteringar för att kunna garantera att det vi gör är riktigt bra.

Mer information om hur du söker vård för stressrelaterad ohälsa och utmattningssyndrom finns på 1177 Vårdguiden.