Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Rehabilitering vid remiss


Psykoterapi i grupp
Vi tittar på samspelet mellan kroppen och vad du gör, tänker och känner, och hur du kan påverka det samspelet. Du får möjlighet att lära dig mer om hur det du gör idag faktiskt fungerar för dig. Du kommer att medvetet kunna välja att göra mer av det som fungerar bra och förändra det du märker fungerar sämre.

Gruppen är mycket aktiv och du förväntas prova på olika metoder och öva på nya färdigheter mellan våra träffar för att hitta nya metoder som passar just dig för att hantera och bemöta stressen i ditt liv och förbättra din återhämtning. Du kommer att märka att vi fokuserar en hel del på upplevelsebaserade övningar än att föreläsa under gruppträffarna.

All information och alla gruppövningar görs tillsammans i gruppen men genom hemuppgifterna så individanpassar vi vårt grupprogram till varje deltagare efter hälsotillstånd och behov.

Fysioterapi i grupp, kroppsmedvetenhet, avslappning och andning
Tillsammans med vår fysioterapeut får du träna andnings-, avslappnings- och kroppskännedomsövningar. Muskelspänning och hämmad andning är vanligt vid långvarig stress. Att frigöra kroppen från dessa spänningar främjar välbefinnandet och läkningsprocessen. Vi riktar uppmärksamheten till balansen i kroppen och på andningen.

Arbetslivsplanering i grupp
Arbetsterapeuten informerar om när det kan vara lagom att påbörja en arbetsåtergång och vi ger av våra erfarenheter av hur en god arbetsåtergång ser ut i olika situationer. Våra arbetsterapeuter och rehabkoordinatorer ger dig därefter individuell hjälp att planera din arbetsåtergång.

Vi har två behandlingsteammöten med dig. Den första i mitten av din behandling för att kolla ditt mående och din utveckling och planera individuella insatser. Den andra i slutet av din behandling. Där sammanfattar vi dina behandlingsframsteg, rekommenderar möjliga komplementerande insatser och skriver ett remiss svar till din inremitterande läkare (eller vid egenremiss till dig).