Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Rehabilitering vid sjukskrivning


  • Uppföljning av rehabiliteringsplan
  • Samarbete med andra aktörer, som Försäkringskassan och vårdcentral
  • Anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter och arbetstider
  • Vidmakthållande behandling för stresshantering
  • Vidmakthållande fysioterapeutisk behandling

Vi vänder oss med våra insatser – föreläsningar, workshoppar, behandlingar, coachning och handledning – till dig som chef, HR-personal och medarbetare.

För mer information kan du kontakta vår mottagning på telefon 08-52486785 eller e-post info@stressmottagningen.com.