Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Rådgivning för vårdgivare


Våra läkare, psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter har också möjlighet att ge råd till era läkare, psykologer, fysioterapeuter eller arbetsterapeuter antingen reguljärt eller som en avgränsad kompetenshöjning.

Vi berättar gärna mer om sömn, stress eller utmattningssyndrom, diagnostik, förebyggande insatser och behandling. Våra arbetsterapeuter som dessutom är utbildade som rehabkoordinatorer kan hjälpa till angående aktivitetsnivå, arbetsanpassning och arbetsåtergång efter – eller under – sjukskrivning.

Kontaktperson:
Madeleine Arfelt, vd
08-524 867 91
arfelt@stressmottagningen.se