Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Privatbetalande patient


Känner du dig stressad, överarbetad och överbelastad? Har du hamnat i en lång period med rubbad balans mellan anpassningskrav och dina möjligheter att påverka din situation? Har du en stark känsla av att dina resurser och krafter börjar sina?

Många reagerar på livssvårigheter genom att anstränga sig ännu hårdare, och en del undertrycker egna behov och känslor och knogar på, trots att tecken på att orken tagit slut är ganska uppenbara.

Vill du förebygga ett stressammanbrott innan det är för sent? Vi hjälper dig att ta dig ut ur situationen du har hamnat i och lär dig nya strategier och förhållningssätt!

Läs mer om vår behandling och rehabilitering.