Till dig som kommer på remiss via SLL

Kommer du på remiss, gäller ”Vårdval för specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och vid utmattningssyndrom”  och remissen ska skickas till:

Stockholm Spine Center
Karlavägen 108
115 26 Stockholm

Stockholm Spine Center kan även ta emot e-remisser via Take Care.

Glöm inte att det ska stå att det är du som väljer oss som vårdgivare i remissen!

För att vara aktuell för rehabilitering inom ramen för Vårdvalet ska du uppfylla kriterierna enligt nedan:

Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom
Samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav måste vara uppfyllda för att diagnosen ska kunna ställas.

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen
har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer
vilka har förelegat under minst sex månader.

B. Påtaglig brist på psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad
företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i
samband med psykisk belastning.

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under
samma tvåveckorsperiod:
1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning
2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker
under tidspress
3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet
4) Sömnstörning
5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning,
magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.

D. Symtomen orsakar ett kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion
i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog,
medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex.
hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom
samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som
tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.

Vårt mål är att ge dig den kunskap och de verktyg som du behöver för att återfå hälsa och balans i livet. Ofta behöver vi arbeta tillsammans både med att främja återhämtning och med att bygga upp nya färdigheter i att hantera stress i vardagen. De allra flesta som går hos oss når sitt mål att må så bra att de kan bryta sin sjukskrivning och börja arbeta igen. Lita på att du också kommer att bli bättre! Genom att arbeta aktivt med din egen rehabilitering så kommer du att nå ditt hälsomål. Det tar ofta tid, längre tid än man tror och kanske önskar, men det går. Säkert har det tagit dig år av stress och slitage för att komma fram till ett stressammanbrott, och då kan man ana att det är orimligt att bli helt återställd på några få veckor. Men genom att beta av ett steg i taget i rehabiliteringen kommer du hela tiden närmare ditt mål.

På Stressmottagningen varvar vi forskning med rehabilitering, och därför är våra program alltid utformade efter de senaste rönen om vad som orsakar stress och hur kroppen påverkas av långvarig stress och störd återhämtning. Vi utvärderar kontinuerligt våra rehabiliteringar för att kunna garantera att det vi gör är riktigt bra.

Se vidare under rubriken Behandling och rehabilitering för mer information om program och utformning.

Mer information om hur du söker vård för stressrelaterad ohälsa och utmattningsyndrom finns på 1177 Vårdguiden.

På uppdrag av Region Stockholm

Tankar från en patient

Jag är frisk, varför är det så fantastiskt! Efter ett liv med press, stress och rädsla för olika situationer och händelser, höll det på att bli min ”död”. Det är svårt att se på sig själv på ett ”objektivt” sätt. Jag ser inte att jag är sjuk/eller jag är medveten om detta, men hur tar jag mig ur? Det är lätt att anklaga sig själv/eller andra/anhörig, kompis. Det leder ingenstans! Det finns hjälp, Stressmottagningen är en möjlighet med professionell hjälp på alla plan. För mig var hjälpen av en beteendepsykolog början på den ”nya vägen” från kaos och livets alla måsten, till struktur, eftertanke och glädje av vardagen. För vardagen, varje dags arbete och tankar är livet!!! Jag vet hur det känns att inte ORKA, vara negativ, känna sig deprimerad, håglös och människor som säger: ”ryck upp dig”, ”bit ihop” och ”vi skall vara starka”. Fy fan… för att jämnt behöva vara stark!!! Sedan dessa alla MÅSTEN… Nu för tiden måste jag inte göra något, jag bestämmer. Jag har lärt mej att säga NEJ NEJ… Ni som känner igen denna situation. Det finns hopp för alla. Det går att bli frisk. ”Ta hand om er”, det är ingen annan som bär det ansvaret. 

Stefan