SMBM – Shirom Melamed Burnout Measure

Här nedan beskrivs ett antal tillstånd som kan betyda att du är på väg in i ett utmattningstillstånd. Svara på de 14 frågorna och bedöm själv på en skala 1–7 i vilken mån du upplever dessa tillstånd under större delen av din dag – där 1 är nästan aldrig och 7 är nästan alltid.

1 2 3 4 5 6 7
1. Jag känner mig trött
2. Det känns som om jag inte orkar gå till jobbet på morgonen
3. Jag känner mig fysiskt utmattad
4. Jag känner att jag har fått nog
5. Mina ”batterier” är ”uttömda”
6. Jag känner mig utbränd
7. Jag tänker långsamt
8. Jag har svårt att koncentrera mig
9. Jag har svårt att tänka klart
10. Jag har svårt att fokusera mina tankar
11. Jag har svårt att tänka på komplicerade saker
12. Jag känner att jag har svårt att uppmärksamma mina medarbetarnas och kunders behov
13. Jag känner att jag har svårt att engagera mig känslomässigt i mina medarbetare och kunder
14. Jag känner att jag har svårt att hysa medkänsla med mina medarbetare och kunder