Stressmottagningen erbjuder såväl föreläsningar och workshoppar som samtal för individer

Föreläsningar är en kunskapshöjande eller medvetandehöjande insats, och vi ger våra föreläsningar fulla med praktiska råd och tips.

Våra workshoppar syftar tydligt till att lära ut och testa strategier som kan förebygga ohälsa eller otrivsel och öka välmåendet. Vi har stor respekt för att de flesta redan har en verktygslåda av egna strategier, och strävar efter att förstärka denna eller ge nya alternativ. Ofta kan man kombinera föreläsningar med workshoppar.

Våra fysioterapeuter (sjukgymnaster) har stor kompetens i att förebygga eller hantera stress genom kroppsliga övningar. De kan ge en enstaka workshop eller hålla i en kurs på er arbetsplats. Deras repertoar spänner över kroppsmedvetenhet, närvaro i nuet, avspänning och avslappning, andningens betydelse och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.

Våra arbetsterapeuter har vetenskapliga kunskaper och bred erfarenhet av att arbeta med stressrelaterad ohälsa och inställning av hälsofrämjande aktivitetsnivå, arbetsanpassningar samt arbetsåtergång efter sjukskrivning. De kan ge samtal eller rådgivning till individer, eller handleda chefer eller HR-personal i sitt arbete antingen som en enstaka, avgränsad kompetenshöjande insats eller som en regelbunden handledning i pågående personalärenden.

Vi erbjuder också möjligheten till enskilda samtal med våra psykoterapeuter och psykologer, för att förebygga stressrelaterad ohälsa eller för att behandla redan uppkommen ohälsa. Vårt specialistområde är arbetsrelaterad stress, trötthet och sömnbesvär. Alla våra individuella samtal baserar sig på tredje vågens kognitiva beteendeterapi (KBT) eller mer specifikt på Acceptance and Commitment Therapy (ACT), och all vår personal har gedigen utbildning, legitimation från Socialstyrelsen och erfarenhet från området.

Ett vanligt upplägg för en arbetsgivare är att erbjuda föreläsningar till alla, workhoppar till utvalda grupper och individuella samtal till utvalda individer. De grupper som väljs ut kan antingen ha nyckelpositioner i organisationen (t.ex. arbetsledande position) eller vara en grupp som har varningssignaler på stress medan de fortfarande är i arbete. De som kommer till individuella samtal är oftast de som själva vill arbeta förebyggande med stress och sömn, de som har utvecklat ohälsa och behöver behandling eller de som tidigare haft ohälsa och nu är tillbaka i arbete men känner oro för att behålla hälsan eller märker av ökande symtom.

Vi ser fram emot att höra från er, och diskuterar gärna fram ett upplägg som passar just er!

Kontaktperson:
Madeleine Arfelt, vd
08-524 867 85
arfelt@stressmottagningen.se