Workshopar i hållbart ledarskap effektiva även för friska

  21 februari 2014

Ledare kan bli en bristvara i Sverige framöver då vi har alltför få unga ledare. Ledarna gav oss uppdraget att stärka unga ledare att själv agera för ett långsiktigt hälsosamt ledarskap såväl personligt och professionellt så att de i allt större utsträckning kan vara friska ledare, bra ledare och ledare som vill fortsätta i sin yrkesroll.

Vi genomförde en vetenskapligt baserad workshopserie och kunde visa att deltagarna – en redan frisk grupp vana att hantera stora utmaningar i sitt arbete – ökade sin självskattade hälsa och sin tillfredsställelse med livet. Det vi vet tack vare forskning är att en sån här insats också kan öka arbetseffektivitet och ge skydd mot framtida ohälsa.

Insatsen har som fokus att stötta varje individ att identifiera de viktigaste områdena i arbetslivet och livet och sedan att leta efter sätt som fungerar för att föra honom eller henne närmre dessa övergripande mål. Vi har verktyg som gör det lättare att hitta fungerande sätt och som gör att de genuina tvivel, funderingar, oro, beslutsvåndor med mera som vi alla kan uppleva ibland inte hindrar oss.

StressmottagningenResultat_Feb14

FILM: Skapa flow i ditt ledarskap – en projektsummering med framåtblick

 

« Tillbaka till nyhetsarkivet