Varför är kvinnor mer sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa?

  28 juni 2018

Kerstin Jeding, leg. psykolog, fil. dr och vice VD på Stressmottagningen, skriver i en krönika om könsskillnader i stressrelaterad ohälsa och kopplingen till villkoren i arbetslivet:

När sommarsemestern närmar sig så är vi många som hoppas att få tid att reflektera. En stund att tänka på de stora sammanhangen, och vår egen del i dem.

Jag funderar över könsskillnader i ohälsa och hur stor roll faktorer som biologi, könsroller eller yttre exponering har. Kvinnor är ju mer sjukskrivna än män, trots att vi lever till i snitt 84 års ålder, och männen bara till 80. Nu både röker och snusar männen mer än vi, och de är i snitt mer överviktiga och feta också.

Vad vi utsätts för är anledningen

Det finns mycket som talar för att män och kvinnor reagerar ganska lika på liknande arbetsförhållanden, och att skillnaderna i ohälsa mellan könen alltså beror till största del på skillnader i vad vi utsätts för.

När Statens beredning för medicinsk och social utvärdering sammanställde kunskapsläget 2014 konstaterade de att symtom på utmattningssyndrom relaterar till i vilken utsträckning vi exponeras för sedan länge kända dåliga arbetsförhållanden som låga påverkansmöjligheter och lågt socialt stöd.

Här är några få av många exempel:

  • Anställda i kvinnodominerade respektive mansdominerade yrken har olika möjligheter till socialt stöd och påverkansmöjligheter: 73% av cheferna inom kvinnodominerade hemtjänsten har ansvar för fler än 30 medarbetare; motsvarande siffra inom mansdominerad teknisk verksamhet är 10%. (Arbetsmiljöverket)
  • Kvinnor är utsatta för högre krav utanför arbetet, och kvinnors deltagande i arbetlivet har ökat utan att männen har ökat sin obetalda arbetstid: En man utför i genomsnitt 21 timmar obetalt arbete per vecka, och en kvinna 26 timmar vilket är en minskning för kvinnorna de senaste 25 åren medan männen legat stilla. Kvinnorna, men inte männen, har ökat sin genomsnittliga betalda arbetstid under samma tid. (SCB)
  • Arbetsförhållandena i kvinnodominerade yrken leder i högre grad till ohälsa jämfört med mansdominerade yrken: Kvinnor i kvinnodominerade yrken har 44% högre risk för sjukskrivning än kvinnor som arbetar i ett mansdominerat yrke. Och män i ett kvinnodominerat yrke har dubbelt så stor risk att bli sjukskrivna till följd av stress jämfört med män inom ett mansdominerat yrke. (Vision)

Man blir inte sjuk av att vara kvinna

Det är med andra ord troligt att det är kvinnodominerade yrken man blir sjuk av, inte av att vara kvinna.

Jag funderar vidare. Det handlar inte om några inneboende skillnader mellan män och kvinnor. Det handlar om att skapa schyssta villkor för fler i arbetslivet. Kan vi göra det?

— Kerstin Jeding

« Tillbaka till nyhetsarkivet