Utdrag ur Utvärdering av behandling för stressrelaterad psykisk ohälsa

  16 mars 2012

Utvärdering av behandling för stressrelaterad psykisk ohälsa, av Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet. Stockholm 2011.

Effekter på utveckling av hälsa, sjukfrånvaro och återgång i arbete åren 2008 – 2010

klicka på länken för att läsa delar av utvärderingen.
Utdrag ur Effekter Utvärdering Stressnätverket .

« Tillbaka till nyhetsarkivet