Stressmottagningen i SVT:s Gomorron Sverige

  7 augusti 2017

I ett inslag i dagens Gomorron Sverige ombads Stressmottagningens Kerstin Jeding, leg. psykolog och fil. dr, att kommentera nyheten om bostadsföretaget som belönar anställda med extra semester om de är fysiskt aktiva:

– Det är positivt med arbetsgivare som aktivt försöker göra något åt den ökande stressen som många upplever. Att röra på sig är ett sätt att öka sin motståndskraft mot stress.  Det kan riskera de anställdas hälsa mer att arbetsgivaren förblir passiv och inte våga prova något, än att testa och utvärdera och så göra mer av det som visar sig  fungera.

I inslaget ställer Gomorron Sveriges Alexander Norén frågan om hur långt arbetsgivarens ansvar för de anställdas hälsa går, och om detta är att ta för mycket ansvar för den:

– Nej, arbetsgivaren tar inte över något ansvar, men uppmuntrar anställda som tar ett eget ansvar. Att lägga till yttre belöning (positiv förstärkning) för att förändra beteenden är bra när vi vill komma igång med nya vanor och innan vi kanske har kontakt med de naturliga belöningar som förhoppningsvis kommer igång (allt från nöjdhet/stolthet till upplevelsen av en starkare, piggare kropp med mera). Kritiker befarar att de anställda kan komma att känna sig pressade och mer stressade av projektet, men eftersom arbetsgivaren planerar en utvärdering så kommer de att få in sådan information och kan avsluta eller fortsätta med projektet utifrån hur väl det faller ut.

– Ungefär två tredjedelar av svenskarna är fysiskt aktiva minst 30 minuter om dagen (vilket ungefär motsvarar de offentliga rekommendationerna). Om projektet når några av dem som idag inte tillhör den gruppen utan den växande gruppen som är mest stillasittande kan hälsovinsterna bli stora för arbetsgivaren.

Inslaget finns tillgängligt på SVT Play till och med den 14 augusti (ca 1 h 20 min in i programmet).

« Tillbaka till nyhetsarkivet