Specialistmottagningar och forskare samarbetar för bättre vård för utmattningssyndrom

  26 april 2017

Specialistmottagningar och forskare från flera delar av landet har träffats på Stressmottagningen för att starta ett gemensamt kvalitetsregister för utmattningssyndrom. Målet är att kunna förbättra vården genom att skapa tillgång till god information.

– Genom att direkt jämföra resultaten från många olika mottagningar kommer vi att kunna identifiera och sprida ”best practice” till andra. Tillsammans kan vi utveckla behandlingsarbetet – och erbjuda patienter med utmattningssyndrom bättre vård, säger Ulla Hjalmarsson, verksamhetsutvecklare på Umeå Stressrehab.

På mötet deltog representanter från Umeå Stressrehab, Stressmottagningen i Stockholm, ISM respektive PMU i Göteborg, Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet, PBM och Rehabakademien i Stockholm samt Arbets- och beteendemedicin Centrum, VLL. Ulla Hjalmarsson kommer att leda arbetsgruppen som nu tar första stegen mot det gemensamma registret.

För mer information, kontakta:
Kerstin Jeding, vice VD Stressmottagningen
info@stressmottagningen.com
08-524 867 85

Ulla Hjalmarsson, verksamhetsutvecklare Umeå Stressrehab
ulla.hjalmarsson@vll.se
090-785 33 74

Deltagare i mötet för att starta kvalitetsregistret:

« Tillbaka till nyhetsarkivet