Ny tjänst för anhöriga till våra patienter.

  5 oktober 2011

Stressmottagningen arrangerar varje termin en träff med anhöriga till patienter som deltar i våra behandlings/rehabiliteringsprogram. Under och efter dessa möten kontaktas vi av en del anhöriga om eventuell psykoterapeutisk hjälp.
Nu vill vi underlätta kontakten med steg- 1 terapeuter som samarbetar med vår mottagning och kan ge korttidsterapi. Trots att dessa inte är knutna till Landstinget kan de erbjuda terapi till ett rimligt pris.

Hur går det till?
Ni kontaktar själva terapeuterna och träffas för ett till två orienterande samtal. Tillsammans väljer ni sedan vilket/vilka problem ni kan arbeta med. Mellan samtalen förekommer hemuppgifter som ni tillsammans kommer överens om. Dessa har direkt anknytning till det eller de problemområden som ni arbetar med i terapin. Antalet terapisessioner kan variera mellan 5-15 gånger, utifrån behov och överenskommelse.

Terapeuterna


Kerstin Perski är fil.kand i psykologi, utbildad steg 1-terapeut i Kognitiv relationell psykoterapi.
Kognitiv relationell psykoterapi är en terapiform som kombinerar kognitiv psykoterapi som är inriktad på sambandet mellan dina tankar, känslor och handlingar, med ett fokus på att öka förståelsen för dig själv och dina mönster i relation till din omvärld.
Kontakt: kerstin.perski@terapeuta.se eller 070-569 47 59

Karin Schraml är leg. Psykolog, utbildad steg 1-terapeut i Kognitiv beteendeterapi.
Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för evidensbaserade former av psykoterapi med utgångspunkt i kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. KBT anses ha nått särskilt goda resultat på ångesttillstånd, förstämningssyndrom (t.ex. depression), sömnsvårigheter och stressrelaterade besvär. Terapin fokuserar på att förändra tankar, vanor och beteenden för att hjälpa dig att leva ett bättre liv.
Kontakt: karin.schraml@stress.su.se eller 073-028 30 18

« Tillbaka till nyhetsarkivet