Ny studie från KI och Stressmottagningen – Utmattning och hjärnan

  21 oktober 2014

Utmattade patienternas kognitiva och emotionella symtom samt trötthet tyder på att stora limbiska och paralimbiska nätverk i mellanhjärnan kan vara inblandade, vilket väcker frågan om strukturella förändringar har skett i dessa nätverk. I en rad studier har vi kunnat visa dessa betydande förändringar med magnetresonansteknik (MRI).

Våra fynd väckte frågan om huruvida dessa förändringar skulle kunna förknippas med en funktionell nedkoppling av limbiska näten och en försämrad modulering av känslomässig stress.

För att studera detta undersöktes med hjälp av funktionell MRI, 40 patienter med utmattnings symtom från vår mottagning och 70 friska kontrollpersoner (Golkar et al 2014). Deltagarnas förmåga att uppreglera, nedreglera och upprätthålla känslor (förstärka, ignorera eller upprätthålla sina emotionella reaktioner) utvärderades medan de fick se neutrala och negativt laddade bilder.

Patienterna hade svårigheter att nedreglera negativa känslor, men hade normala reaktioner när de ombads att uppreglera eller bibehålla känslor och när ingen reglering krävdes. Den funktionella kopplingen mellan amygdala och främre cingulum cortex korrelerade med förmågan att nedreglera negativa känslor. Denna koppling var betydligt svagare i patientgruppen. Hos personer som lider av kronisk arbetsrelaterad stress, verkar de funktionella kopplingarna inom emotion-och stress-bearbetning i limbiska nätverket förändras, med minskad förmåga att nedreglera svaret på emotionell stress. Denna minskade förmåga kan leda till ytterligare förstärkning av stressreaktioner.

Till hela studien: Golkar

« Tillbaka till nyhetsarkivet