Nu går startskottet för Sveriges första MOOCs

  10 september 2014

Karolinska Institutet är först i Sverige med att starta MOOCs (massive open online courses). Det betyder att universitetet under hösten berikas med över 70 000 nya kursdeltagare som världen över dagligen ska ta del av lärarnas spetskompetens. 

– Nu står vi i den yttersta frontlinjen där vi möter framtidens efterfrågan på kvalitativa högskoleutbildningar. Karolinska Institutet blir på det här sättet en viktig aktör på den globala utbildningsarenan, säger dekanus Jan-Olov Höög och konstaterar att universitetet är i gott sällskap.

Det är nämligen samarbetet med den internationella utbildningskoncernen edX som banat väg för MOOC-kurserna. EdX är en icke-vinstdrivande koncern och ursprungligen ett samarbete mellan Harvard Univiersity och MIT, Massachusetts Institute of Technology. Tanken är att med en gemensam plattform erbjuda kostnadsfri öppen webbutbildning av god kvalitet. I dag har samarbetet vuxit och totalt ingår 36 universitet med säten i alla världens kontinenter och mer än 900 000 individer finns på edX plattform. Karolinska Institutet agerar här sida vid sida med en växande skara av högt värderade universitet.

– Jag ser enormt många spinoff-effekter med MOOC. Genom att vara en del i detta världsomspännande sammanhang ökar vi vår synlighet globalt och kan attrahera duktiga studenter på den internationella utbildningsarenan. Med kurserna skapas också en viktig intern process för utvecklandet av nya utbildningar, säger Jan Olov Höög.

KIx är namnet på Karolinska Institutets nätportal och idag startar alltså två av höstens fyra kurser som totalt har över 70 000 anmälda studenter från världens alla hörn. Trots dagens kursstart står anmälan fortfarande öppen och det enda som krävs för att delta är en dator och uppkoppling via internet. Den som vill få ett certifikat vid kursens slut måste däremot i god tid svara på de poänggivande uppgifterna för kursernas alla moment.

– Responsen och intresset för våra MOOCs är mycket större än vad vi kunnat drömma om vilket glädjer oss med tanke på det stora utbudet från de övriga toppuniversiteten. Vi har definitivt fått blodad tand och planerar fler kurser, säger universitetslektor Nabil Zary, ansvarig för samarbetet med edX.

Karolinska Institutets MOOCs med start idag:

”Explore statistics with R”
”R” är ett open source-verktyg som används för att göra olika statistiska analyser och bearbetningar. I kursen läser deltagarna statistik men de får även lära sig att använda verktyget ”R”, vilket möjliggör professionellt statistiskt arbete.

”Behavioral Medicine: A Key to Better Health”
I kursen studeras olika beteenden och hur de kan påverkas i positiv riktning. Den vänder sig till alla som vill skaffa sig effektiva verktyg för att kunna åstadkomma beteendeförändringar.

Karolinska Institutets MOOCs med start i slutet av 2014:

”Pragmatic randomized controlled trials”
Kursen ger förutsättningar att på egen hand bedriva, utvärdera och kvalitetssäkra randomiserade studier. Den är kompetensutvecklande och leder till att deltagarna själva kan designa och genomföra studier.

”An introduction to Global Health”
Kursen vänder sig till den som vill studera och få ökad kunskap i globala hälsofrågor och utmaningar. Professor Hans Rosling, världsberömd föreläsare inom global hälsa, gästföreläser ett antal gånger under kursens gång.

För information om Karolinska Institutets MOOC-kurser: https://www.edx.org/school/kix


Vill du få ytterligare information, vänligen kontakta:

Dekanus för utbildning:
Professor Jan-Olov Höög
08-524 877 40 eller 070-698 77 40
Jan-olov.hoog@ki.se

Ansvarig för samarbetet med edX:
Universitetslektor Nabil Zary
08-524 871 29 eller 076-947 08 52
nabil.zary@ki.se

Pressekreterare Sabina Bossi
08-524 860 66 eller 070-614 60 66
sabina.bossi@ki.se

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

« Tillbaka till nyhetsarkivet