Kurs våren 2011

  12 maj 2010

KURS – De senaste forskningsrönen och behandlingsrekommendationer kring stressymtom och utmattningsstillstånd.

Kursen riktar sig till personer som i sitt dagliga arbete möter stressproblematik.

Syftet är att öka kunskaperna om stress och dess konsekvenser samt att på ett tidigt stadium kunna identifiera, bemöta och åtgärda problematiken på individ och organisationsnivå.

Kursen sammanfattar även erfarenheter från Stressmottagningens patientarbete av behandlingar.

Kursdatum: Våren 2011
Plats: Stressmottagningen, Tomtebodavägen 9, Solna (KI Campus område)
Kostnad: 5.900:- exkl. moms

Begränsat deltagarantal.

För mer information och anmälan kontakta Grethe Broberg på antingen 08-524 820 72 eller via email broberg@stressmottagningen.com

« Tillbaka till nyhetsarkivet