Artikel i DN: Arbetsrelaterad stress tros vara en orsak till att långvarig smärta är vanligare hos kvinnor

  23 oktober 2019

I en artikel i DN beskrivs hur arbetsrelaterad stress tros vara en orsak till att långvarig smärta är vanligare hos kvinnor.

En metod som används för att behandla långvarig smärta i ansikte är att använda en bettskena. Statistik från Försäkringskassan visar att förskrivningen av bettskenor ökade med 22 procent mellan 2009 och 2018. Annie Borgwardt, tandläkare och specialist i bettfysiologi, tror att anledningen till att förskrivningen främst gäller kvinnor är kopplat till stress.

– Det är ungefär dubbelt så vanligt att kvinnor har den här typen av smärttillstånd. Och man har sett att stress är en tydlig riskfaktor.

Kerstin Jeding, legitimerad psykolog på Stressmottagningen, träffar i sitt arbete många kvinnor som fått fysiska besvär på grund av stress. Bland annat handlar det om muskelspänningar, andningsrubbningar, som ger symtom som bröstsmärta och yrsel, och magbesvär.

– Kvinnor är väldigt mycket oftare utsatta för en arbetsmiljö som har en giftig kombination av höga krav och låg egen påverkansmöjlighet.

Hon föreslår också att man bör tänka på psykosocial arbetsmiljö på samma sätt som fysisk arbetsmiljö.

– Jag tror vi har stått lite handfallna inför att våra jobb i dag ofta sliter mer på psyket, än på det fysiska som det har gjort tidigare.

« Tillbaka till nyhetsarkivet