Aleksander Perski föreläser på KTH under våren 2013

  24 maj 2013

Stress och sömn

Personer som sover tillräckligt betraktas som vackrare, gladare och klokare. Med hjälp av mera objektiva mått ser man tydligt att de presterar mycket bättre. Lär dig vad som händer i kroppen när du stressar för mycket och återhämtar dig för lite. Och vad man vet om skyddet mot stress och hur sömnen kan förbättras.

http://www.youtube.com/watch?v=_dZrGvDtFQU-Aleksander Perski föreläser om stress och sömn

Stress och duktighetsfällan

Känner du att du ibland måste vara lite bättre än andra för att duga inför dig själv? Att du ibland försöker bevisa ditt värde genom att vara duktig? När prestationer blir ett sätt att kompensera för en knagglig självkänsla, kan man lätt hamna i en prestationsfälla med  kronisk stress som konsekvens. Lär dig att förstå stressen och de psykologiska och sociala mekanismer som kan ligga bakom att det nu finns så många prestationsprinsessor och prinsar på KTH.

http://www.youtube.com/watch?v=wPbJxQE2pfs – Aleksander Perski Föreläser om duktighetsfällan

 

Stress och återhämtning – hur man som chef förebygger utmattningssyndrom hos sina medarbetare.

Lär dig om hur kronisk stress kan leda till allvarliga sjukdomar som utmattningssyndrom och hur du kan känna igen tecknen när personer är på väg mot stressrelaterade hälsoproblem innan det är för sent. Ta del av de senaste resultaten från forskningen om vad som skyddar mot stress – vikten av kontroll, socialt stöd, upplevelse av mening, självkänsla samt vettiga livsvanor som främjar återhämtningen där sömnen har en framstående plats.

 

Stress and sleep

People who sleep sufficiently are considered more beautiful, happier and wiser. Using more objective measures one can clearly see that they perform much better. Learn about what happens in your body when you are too stressed and recover too little. And what is known about the protection against stress and how sleep can be improved.

http://www.youtube.com/watch?v=kSdNiVoTTOI  – stress and sleep in English

 

Stress and the achievement trap

Do you sometimes feel that you have to be a little better than others in order to be good enough for yourself? That you sometimes try to prove your worth by being very capable? When achievement becomes a way to compensate for a low self-esteem, one can easily get into a trap with chronic stress as a consequence. Learn to understand the stress and the psychological and social mechanisms that may lay behind the large number of achievement freaks.

http://www.youtube.com/watch?v=P7y1SShxy88 – stress and achievement trap

« Tillbaka till nyhetsarkivet