Åldrande är ingen sjukdom – Stressforskningsdagen 2013

  4 mars 2013

Stressforskningsinstitutet i samarbete med Stockholm Stress Center bjuder in till den årliga populärvetenskaplig temadag för att belysa forskning inom området stress, sömn och hälsa. Årets tema är ”Åldrande är ingen sjukdom – om stress, sömn och livet i övergången mellan arbete och pension”

18 mars 2013 13:00 – 17:00

Plats: Aula Magna

 Till hela programmet och Stressforskningsinstitutets hemsida

 

« Tillbaka till nyhetsarkivet