Vad en fysioterapeut kan göra vid stressrelaterad ohälsa

Stressmottagningens rehabilitering består av rehabilitering i grupp och innehåller psykoterapi, sömnföreläsning, arbetslivsplanering samt kroppsmedvetandeträning. Vi presenterar vårt övergripande program och forskning på området, och lämnar sedan över till vår fysioterapeut, Heli Ristiniemi, som delar med sig av sin forskning och kliniska erfarenheter av behandling av stressrelaterad ohälsa till andra fysioterapeuter (och dig i liknande yrke).

För mer information kontakta Stressmottagningen på telefon 08-524 867 85 eller via mejl info@stressmottagningen.com.