Rehabprocessen vid stressrelaterad ohälsa

Det är i rehabprocessen som den som är sjuk av stress, sjukskrivande läkare och arbetsgivare möts. Vem ansvarar för vad? Hur stöttar man bäst den som mår dåligt? Vi berättar om diagnoser och forskning, ansvarsfördelning och klinisk erfarenhet. För chefer, HR-personal, fackligt förtroendevalda, kuratorer, rehabcoacher med flera som i sitt arbete deltar i rehabprocesser kring stressrelaterad ohälsa.

För mer information, kontakta Stressmottagningen på telefonnummer 08-524 867 85 eller info@stressmottagningen.com.