Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Insatser för medarbetare och chefer


Vi hjälper gärna till att stötta medarbetare och deras chefer i stressrelaterade frågor. 

Exempel på tjänster vi kan tillhandahålla:

  • Förebygga: Individuella insatser för att förebygga ohälsa vid varningssignaler på ohälsa eller överbelastning (inriktad på stress eller sömn). Vi kan arbeta med bara enstaka rådgivande eller stöttande samtal hos psykolog, arbetsterapeut eller fysioterapeut, eller med en behandlingsserie.
  • Behandla: Skräddarsydda åtgärdsprogram med möjlighet att kombinera psykoterapi, fysioterapi och arbetslivsinriktade insatser för de med pågående ohälsa (sömn- eller stressrelaterad) i mild, måttlig eller i vissa fall svår grad.
  • Vidmakthålla: Individuella vidmakthållande insatser med psykolog, arbetsterapeut eller fysioterapeut för att bibehålla god hälsa efter lyckad behandling/rehab för stressrelaterad ohälsa.
  • Coachning för chefer och HR: Vi bidrar med vår know-how kring hur rehabiliteringsprocessen inklusive arbetsanpassningen kan se ut för en medarbetare med stressrelaterad ohälsa. Vår utgångspunkt är att båda parter har ett ansvar för att processen ska bli bra, och vår erfarenhet är att båda parter gärna tar sin del av ansvaret om förutsättningarna bara är goda nog.

Samtliga behandlande tjänster under denna rubrik är momsbefriade. Tjänsterna levereras under kontorstid i våra lokaler på S:t Göransgatan 84 nära Fridhemsplan i Stockholm.

Kontaktperson:
Madeleine Arfelt, vd
08-524 867 91
arfelt@stressmottagningen.se