Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Hantering av sjukfrånvaro


  • Upprättande av rehabiliteringsplan (vad ingår i arbetsgivarens ansvar)
  • Samtal om sjukfrånvaro 
  • Behandling av stressrelaterad ohälsa enskilt och i grupp
  • Bedömning av orsak till sjukfrånvaro
  • Behandling av smärta och spänningar i kroppen
  • Hjälp med att strukturera och prioritera arbete
  • Ergonomi på arbetsplatsen

Vi vänder oss med våra insatser – föreläsningar, workshoppar, behandlingar, coachning och handledning – till dig som chef, HR-personal och medarbetare.

För mer information kan du kontakta vår mottagning på telefon 08-52486785 eller e-post info@stressmottagningen.com.