Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Rådgivning för ledare och HR


Stressmottagningens arbetsterapeuter arbetar med att stötta personer i att anpassa hela sin arbetssituation utifrån hälsoläget, vare sig det är förebyggande (medarbetaren har varningssignaler på stressrelaterad ohälsa) eller rehabiliterande (medarbetaren är på väg tillbaka efter en sjukskrivning). Våra arbetsterapeuter har stor kunskap i detta genom vårt omfattande arbete med patienter med utmattningssyndrom, och är mycket väl orienterade i de olika aktörernas ansvar i en rehabprocess (till exempel Försäkringskassan).

De kan handleda HR och/eller ledare i att hantera personalärenden. Det kan handla om allt från anpassning av arbetsuppgifter, arbetstidernas förläggande eller annat.

Kontaktperson:
Madeleine Arfelt, vd
08-524 867 91
arfelt@stressmottagningen.se