Handledning för chefer/ledare eller HR (alternativt för medarbetare)

Stressmottagningens arbetsterapeuter arbetar med att stötta personer att anpassa hela sin arbetssituation utifrån hälsoläget, vare sig det är förebyggande (medarbetaren har varningssignaler på stressrelaterad ohälsa) eller rehabiliterande (medarbetaren är på väg tillbaka efter en sjukskrivning). De har stor kunskap i detta från vårt omfattande arbete med patienter med utmattningssyndrom, och är mycket väl orienterade i de olika aktörernas ansvar i en rehabprocess (till exempel Försäkringskassan). De kan antingen handleda HR och/eller ledare i att hantera personalärenden, eller stötta medarbetaren det gäller direkt i en individuell kontakt. Det kan handla om allt från anpassning av arbetsuppgifter, arbetstidernas förläggande eller annat. Vi kan erbjuda handledning som en utbildning eller kunskapshöjande insats under ett begränsat antal timmar, eller regelbunden handledning av pågående personalärenden.

Handledning för vårdkollegor

Våra psykologer, fysioterapeuter och arbetsterapeuter har också i mån av tid möjlighet att ge regelbunden yrkeshandledning till era psykologer, fysioterapeuter eller arbetsterapeuter antingen reguljärt eller som en avgränsad kompetenshöjning kring sömn, stress eller utmattningssyndrom för psykologer, kring stress, utmattningssyndrom eller psykisk ohälsa för fysioterapeuter eller stress, utmattningssyndrom, aktivitetsnivå, arbetsanpassning och arbetsåtergång efter sjukskrivning för arbetsterapeuter.

Kontaktperson:
Madeleine Arfelt, vd
08-524 867 91
arfelt@stressmottagningen.se