Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Föreläsningar


Vi ger allt från introduktionsföreläsningar på breda teman som stress och hälsa i arbetslivet, till specialiserade föreläsningar på mer avgränsade teman. Introduktionsföreläsningar kan vara 1–3 timmar, men vi rekommenderar att avsätta 2–3 timmar när syftet är mer än att introducera i ämnet.

Önskar ni en specialföreläsning på något annat tema skriver vi gärna en särskild offert för det. Föreläsningarna sker i era lokaler. Våra vanligaste föreläsningsteman inkluderar:

Stress – vad är det och vad kan jag göra?

Vår oftast levererade föreläsning är en föreläsning som berättar vad stress är – och vad det inte är. Vår utgångspunkt är att stress i sig är en del av livet och inte är något farligt.  Vi går genom vanliga varningstecken vid för mycket stress i livet, och vad man kan göra om man upplever dem. Vi delar med oss av våra bästa tips för att hantera stress både i yrkeslivet och livet utanför arbetet. Fokus i föreläsningen är på vad vi själva som individer kan göra med många förslag på hur vi kan göra det. (Önskar ni mindre föreläsande med mer övningar och tips på hur man gör? Boka en workshop istället!)

Stress för chefer

Detta är en föreläsning som utgår från samma kunskaper som i föreläsningen ovan, men ger all kunskap utifrån att du också är chef eller arbetsledare för andra som kan uppleva stress. Vilka varningstecken kan du vara uppmärksam på, och vad kan du göra när du märker att en medarbetare har dem? Fokus i föreläsningen är på vad vi själva som individer kan göra.

Den sköna konsten att varva ned

Vad är motsatsen till stress? Vila och nedvarvning? Hur gör man och hur kan man få mer av det? Vi utforskar vad det är, hur man gör och hur det kan hjälpa oss i vår stressade samtid i en lättsam föreläsning med djupt innehåll.

Sömn

Sömn är något naturligt för oss människor, men ibland så fungerar den inte så bra. Vi ger en föreläsning med alla baskunskaper om sömn hos människan som kan hjälpa dig att fortsätta sova gott, eller få tips på hur du kan förbättra din sömn hos människan. Du vet väl vilka två faktorer som styr din sömn? Eller vilka saker som kan störa din sömn? Efter vår föreläsning vet du!

Organisatoriska faktorer och stress

Den sociala arbetsmiljön spelar enligt forskningen stor roll för medarbetarnas hälsa. Vi presenterar några av de mest välanvända modellerna och pratar om hur kunskap om dem kan hjälpa oss i vår arbetsvardag.

Kunskaper om att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning (AFS 2015:4)

2016 började ”den nya AFS:en” gälla – Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter för organisatorisk och social arbetsmiljö. Den kräver bland annat att arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper i att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning, och ger rådet att utbilda chefer, arbetsledare och skyddsombud tillsammans. Vi går översiktligt genom AFS:ens delar om arbetsbelastning, och fördjupar det med våra kunskaper och tillämpade erfarenheter från området. För AFS:en se Arbetsmiljöverkets webbplats.

Kontaktperson:
Madeleine Arfelt, VD
08-524 867 91
arfelt@stressmottagningen.se