Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Förebyggande insatser


 • Ergonomi på arbetsplatsen
 • Strukturering och planering av arbete på ett hållbart sätt
 • Föreläsningar och workshoppar om stress 
 • Rådgivande samtal om hälsofrämjande levnadsvanor
 • Motivationsarbete – samtalsteknik
 • Sömnskola
 • Rörelseskola
 • Andningsskola
 • Medveten närvaro i organisationer
 • Ökad resiliens i organisationer
 • Värdegrundsarbete i organisationer
 • Hälsofrämjande gruppaktiviteter i naturen
 • 24-dagars utmaning i att minska stress i arbetslivet

Vi vänder oss med våra insatser – föreläsningar, workshoppar, behandlingar, coachning och handledning ­– till dig som chef, HR-personal och medarbetare.

För mer information kan du kontakta vår mottagning på telefon 08-52486785 eller e-post info@stressmottagningen.com.