Stressmottagningen erbjuder förebyggande insatser genom såväl föreläsningar och workshoppar som samtal för individer.

Föreläsningar är en kunskapshöjande eller medvetandehöjande insats, och vi ger våra föreläsningar fulla med praktiska råd och tips. Vi ger allt från introduktionsföreläsningar på breda teman som stress och hälsa i arbetslivet, till specialiserade föreläsningar på mer avgränsade teman. Vi tar även fram specialföreläsningar inom vårt breda specialistområde stress, återhämtning och sömn. Teman kan vara hållbarhet i arbetslivet, att planera aktiviteter eller energibalans.

Workshoppar är handlingsorienterade och syftar till att lära ut och testa strategier som kan förebygga ohälsa eller otrivsel och öka välmåendet. Vi har stor respekt för att de flesta redan har en verktygslåda av egna strategier, och strävar efter att förstärka denna eller ge nya alternativ.

Vi erbjuder också möjligheten till enskilda samtal med våra psykoterapeuter/psykologer, för att förebygga stressrelaterad ohälsa eller för att behandla redan uppkommen ohälsa. Vårt specialistområde är arbetsrelaterad stress, trötthet och sömnbesvär.

Vi föreläser och har workshoppar i hela landet.

Alla våra föreläsningar, workshoppar och samtal baserar sig på tredje vågens kognitiva beteendeterapi (KBT) eller mer specifikt på Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Kontaktperson:
Madeleine Arfelt
 08-524 867 91
 arfelt@stressmottagningen.se