Marie Söderström i tv soffan hos ”Malou Efter tio”

Stress var ämnet i måndagens sändning av Malou efter tio och vi hade ”vår” Marie Söderström på plats. Se hela avsnittet genom att klicka på länken nedan: Malou efter tio – Stress

PAUS-projektet – ett forskningsprojekt förvaltat av Stiftelsen Stressmottagningen

Proaktivt arbetsmiljöarbete, stresshantering, hälsopromotion och utbildning för skolpersonal
(PAUS) – ett praktiskt interventionsprojekt PAUS-projektet handlar om enkla insatser som har potential att göra stor nytta. Vi använder oss av innovativa webbaserade, automatiska insatser för att proaktivt främja god arbetsmiljö och hälsopromotion hos skolpersonal. Åtgärderna är tidseffektiva, delar har tidigare vetenskapligt dokumenterade positiva effekter fysiskt (hormoner) och … Läs vidare »

Massive Open Online Courses

Hösten 2014 kommer KI att ge sina första fyra kurser inom MOOC – Massive Open Online Courses. Nu är det klart vilka de blir, och vi kan glädjande nog berätta att Kerstin Jeding, leg psykolog och fil dr och Giorgio Grossi docent och leg psykoterapeut kommer att vara några av föreläsarna som deltar i kursen: ”Behavioral … Läs vidare »

Workshopar i hållbart ledarskap effektiva även för friska

Ledare kan bli en bristvara i Sverige framöver då vi har alltför få unga ledare. Ledarna gav oss uppdraget att stärka unga ledare att själv agera för ett långsiktigt hälsosamt ledarskap såväl personligt och professionellt så att de i allt större utsträckning kan vara friska ledare, bra ledare och ledare som vill fortsätta i sin yrkesroll. … Läs vidare »

Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom

”Det är inget nytt att arbetsmiljön påverkar hur vi mår psykiskt. Men nu går det inte längre att säga att det saknas dokumenterad kunskap om sambandet, säger Töres Theorell, professor vid Stressforskningsinstitutet.” (DNInsidan 21 februari 2014)   Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) fick 2011 i uppdrag av regeringen att sammanställa kunskap om arbetsmiljöns betydelse … Läs vidare »

www.perski.se

”Jag är stressforskare sedan 40 år. Min forskning har för det mesta finansierats av skattebetalare. Jag vill tacka för stödet genom att göra alla de forskningsresultat jag och mina kolleger har kommit fram till genom åren lätt tillgängliga på denna sida.” www.perski.se