Anhörigmöte 25 november 2010

Aleksander Perski, chef för mottagningen, kommer att informera om verksamheten och dessutom ges möjlighet till att ställa frågor angående stress och stressrelaterade besvär som man funderar över.

Kurs våren 2011

KURS – De senaste forskningsrönen och behandlingsrekommendationer kring stressymtom och utmattningsstillstånd.