Workshop – Vad du behöver veta för att behandla stress

2-dagars workshop: Vad du behöver veta för att behandla stress Utmattningssyndrom, stressreaktion eller bara en massa depression eller ångest kopplat till stress? Vi lotsar genom konsensus och kontroverser och ger en uppdaterad forskningsöverblick över området och presenterar övergripande hur vi arbetar i våra multidisciplinära team på Stressmottagningen. Kursen utgår från det breda området med ohälsa … Läs vidare »

Stressmottagningen expanderar

Under hösten utökar vi mottagningen med ytterligare personal – psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare –  i förhoppning om att kunna minska kötiden och också få möjlighet att ta emot fler patienter.

Informationsträff

Välkomna är – förutom Du själv – anhöriga till Dig, vänner, chefer och arbetskamrater. Vid denna träff informerar vi om diagnosen utmattningssyndrom, våra rehabiliteringsprogram och våra erfarenheter. Du får bland annat lyssna till vår läkare, en av våra gruppterapeuter och vår fysioterapeut. En före detta patient berättar om sina erfarenheter av utmattningssyndrom och sin rehabilitering. … Läs vidare »

Remiss till Stressmottagningen

Vårt bedömningsteam har uppmärksammat att det saknas viktig information i många remisser i det nya Vårdvalet. Vi behöver kunna bedöma att patienten uppfyller kriterierna  för utmattningssyndrom (enligt nedan) samt har behov av specialistvård enligt kriterierna för Vårdvalet.  I Vårdvalet samarbetar vi med Stockholm Spine Center och remissen ska därför skickas till: Stockholm Spine Center, Karlavägen 108, 115 26 Stockholm … Läs vidare »

Nya behandlingslokaler

Från den 7 januari 2015 tar vi emot patienter för rehabilitering även på S:t Göransgatan 84, nära Fridhemsplan i Stockholm. Forskningsprojekt, utbildningar med mera kommer vi att behålla i vår stuga på KI-området. Fortsatt välkommen till oss med din stress! Vår nya besöks- och postadress från 7/1 2015: Stressmottagningen, S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm … Läs vidare »

Ny studie från KI och Stressmottagningen – Utmattning och hjärnan

Utmattade patienternas kognitiva och emotionella symtom samt trötthet tyder på att stora limbiska och paralimbiska nätverk i mellanhjärnan kan vara inblandade, vilket väcker frågan om strukturella förändringar har skett i dessa nätverk. I en rad studier har vi kunnat visa dessa betydande förändringar med magnetresonansteknik (MRI). Våra fynd väckte frågan om huruvida dessa förändringar skulle … Läs vidare »