Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Behandlingsstöd


Vi har tagit fram ett antal ljudövningar för att kunna användas förebyggande eller av personer som upplever stress eller stressrelaterad ohälsa. Övningarna är baserade på de evidensbaserade behandlingsprinciperna i KBT/ACT och kan användas som en del av en behandling för stressrelaterad ohälsa. Samtliga verktyg från ACT är inkluderade i övningarna: acceptans, defusion, kontakt med nuet, jaget-som-kontext, engagerade handlingar och värderad riktning.

Övningarna finns tillgängliga via de flesta strömningstjänster, som Spotify, Apple Music och Tidal.

Vi har även lanserat en mobilapp med nitton ljudspår och tillhörande texter och information. Läs gärna mer om appen och ladda ner!

Vi hoppas att våra övningar kan stötta er i ert arbete med patienter genom att vara lättillgängliga och ha ett innehåll av hög kvalitet som är samstämmigt med en KBT/ACT-behandling.