Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Behandling för privatpatienter


Vid sidan av vårt landstingsavtal för specialistrehabilitering vid svåra utmattningssyndrom, arbetar vi med att tillhandahålla psykoterapi, fysioterapi och arbetsterapi inom problemområden relaterade till stress, sömnproblem eller redan behandlat utmattningssyndrom

Perspektivet i behandlingen är hälsoinriktat snarare än sjukdomsinriktat och den huvudsakliga intentionen är att stödja dina starka sidor, minska upplevelsen av stress, återupprätta balansen i olika psykofysiologiska system och därmed underlätta självläkningsprocessen. Målet är att du ska få förbättrad hälsa, i fall av delvis sjukskrivning god arbetsåtergång/återgång i studier samt en bestående beteendeförändring genom ökad förståelse för bakomliggande faktorer för att minska framtida hälsoproblem på grund av stress.

  1. Intensiv multimodal gruppbehandling i heldagsformat (2 dagar)
  2. Individuell multimodal behandling över en längre period (6–12 sessioner)
  3. Individuella insatser från en yrkesgrupp (psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut). Boosterinsatser (1–12 sessioner).

Den intensiva multimodala gruppbehandlingen i heldagsformat bygger på både vår erfarenhet och evidens från rehabiliteringsprogrammet för utmattningssyndrom och från F-ACT (tredje vågens behandling inom kognitiv beteendeterapi) som behandlingsmetod. Vi börjar självklart med en bedömning av din situation och dina målformuleringar. Sedan får du i gruppbehandlingen hjälp av alla våra yrkeskategorier (läkare, psykolog, fysioterapeut, arbetsterapeut) för att få en helhetssyn på din problematik. Detta kallar vi en multimodalbehandling. Gruppformatet ger en extra möjlighet att byta ut erfarenheter och att lära av varandra. En i vår erfarenhet mycket givande och effektiv behandlingsmetod.

Den individuella multimodala behandlingen över en längre period inkluderar stöd/terapi av psykolog, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi bedömer tillsammans på vilket område du behöver förändra beteendet och skriva en personlig behandlingsplan med fokus på hur dem olika yrkeskategorier kan stödja dig med sina insatser. 

Individuella insatser från en yrkesgrupp (booster) utgår ifrån en avgränsad behandlingsfråga. Kanske ha du redan gått en rehabilitering och behöver enbart finslipa dina färdigheter eller så har du en fråga där det inte behövs den övergripande behandling.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor angående våra behandlingar!