Telefon:
08-524 867 85

Besöksadress:
S:t Göransgatan 84
112 38 Stockholm

Anhörigträffar


Vid flera tillfällen varje år bjuder vi in anhöriga till våra patienter på informationsträffar. Vid dessa träffar presenterar vi vår verksamhet och hur vi arbetar, och du får möjlighet att ställa frågor till oss som arbetar och forskar här på Stressmottagningen.

Därutöver erbjuder vi på förfrågan träff för barn till patienter med utmattningssyndrom. Detta för att underlätta förståelse och samspelet i familjen.

För mer information och anmälan till nästkommande anhörigträff kan du kontakta vår mottagning på telefon 08-52486785 eller e-post info@stressmottagningen.com.

Välkommen!